Ochrana osobních údajů


Správce osobních údajů

Společnost WOCORPO s.r.o., IČ: 07136579, se sídlem Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky, 709 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 74620 (dále už jen „správce“), jako provozovatel webových stránek www.rivalitybar.cz, prohlašuje, že s veškerými osobními údaji je zacházeno v souladu s platnou legislativou.

Následující dokument se snaží shrnout obecné infromace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakému účelu jsou použity, jaký je právní důvodu pro jejich zpracování, komu mohou být předány, a také Vaše práva jako subjektu údajů.

Kde a jaké osobní údaje přebíráme?

Řekneme to jednoduše, žádné osobní údaje nepřebíráme.

I přes to, doplňující informace

Osobní údaje, poskytnuté subjektem údajů, se považují za pravidvé a správné v takové podobě, jaké byly získány. Pokud během doby jejich zpracování zjistí subjekt údajů, že jsou nepřesné nebo přestaly být pravdivé, má právo požádat o jejich opravu.

Mezi další práva subjektu údajů patří také právo na přístup k osobním údajům, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, nebo právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování.

V jakémkoli případě je potřeba kontaktovat správce s konkrétním požadavkem.

Podrobé vysvětlení jednotlivých práv lze nalézt například na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.